Çevre Bakanlığı yenilenebilir tesisleri için danışmanlık alacak

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kamu binalarında yenilenebilir enerji üretim tesisleri kurulumunun fizibilitesi için danışmanlık alacak.

 

Enerji Günlüğü – Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kamu binalarında yenilenebilir enerji üretim tesisleri kurulumunun teknik ve mali uygulanabilirliğine ilişkin fizibilite çalışmalarını yaptırmak için danışmanlık hizmeti alacak.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Hazine ve Maliye Bakanlığı garantörlüğünde Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (KAYEP) için Dünya Bankası’ndan aldığı finansman kapsamında danışmanlık hizmeti almak üzere ihale yapacak. Bakanlık bu amaçla bir ilgi beyanı daveti yayınladı.

İhale konusu danışmanlık hizmeti kapsamında KAYEP kapsamında kamu binalarında yenilenebilir enerji üretim tesislerinin (güneş enerjisi santrali ve güneş kolektörü) kurulumunun teknik ve mali uygulanabilirliğine ilişkin fizibilite çalışmaları yapılacak.

Fizibilite çalışmaları ile aşağıda belirtilen iş kalemleri çerçevesinde 7 grup olarak belirlenen kamu kurumlarında, yenilenebilir enerji kurulumunu lisanssız üretim planı kapsamında değerlendirmesi yapılacak.

 • Proje başlangıç ve uygulama planlaması
 • Mevcut şebekenin ve üretim/talep profilinin analizi (Ön stabilite değerlendirmesi; Depolamalı ve depolamasız yenilenebilir enerji kapasitesi)
 • Yenilenebilir enerji için kaynak değerlendirmesi
 • Ekonomik ve finansal analiz
 • Yapısal/Statik analiz
 • Risk analizi ve azaltım planı
 • Küresel çevresel faydalar
 • Kurulum sonrası bakım gereksinimleri ve bir yıllık operasyonel destek programı
 • Başlangıç çevresel ve sosyal tarama çalışmalarını da içeren şebeke bağlantılı yenilenebilir enerji (depolamalı) için fizibilite çalışmaları
 • Bina bazında Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP)/ÇSYP Kontrol Listeleri hazırlanması; Saha bazlı İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Planının hazırlanması
 • Sahaya özel ortak Paydaş Katılım Planı (PKP)
 • İhale sürecinde Bakanlığa destek verilmesi.

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 5 yıl boyunca uygulanacak olan proje kamu binalarının kendi kendine üretim yoluyla, öztüketimlerini karşılayabilmeleri için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını arttırmayı amaçlıyor.

Hizmet verecek olanların saha ziyaretleri yapması, bina bilgi verilerini toplaması, mimari araştırma yapması ve seçilen kamu binalarının jeoteknik, malzeme ve yapısal özelliklerini belirlemek için tahribatsız testler gerçekleştirmesi gerekiyor.

İlgi beyanında bulunacak isteklilerin asgari olarak aşağıda sıralanan nitelikleri haiz olmaları gerekiyor.

 • En az 10 yıldır danışmanlık sektöründe hizmet veriyor olmak
 • En az 3 yıllık Batarya Enerji Depolama Sistemi (BESS) bağlantılı otopark üstü, çatı üstü ve arazi güneş enerjisi sistemlerinin uygulamaları için teknik ve finansal analizleri de içeren ön fizibilite/fizibilite çalışmaları hazırlamış olmak; avan proje veya uygulama projesi hazırlanmasına ilişkin deneyimini kanıtlamak.
 • Güneş enerjisi santralleri kurulumuna ilişkin toplamda en az 10MW’lık çağrı mektubu yayınlamış olmak.
 • Dünya Bankası veya diğer uluslararası finans kuruluşları tarafından finanse edilen en az 3 projede çevresel ve sosyal inceleme, tarama, durum tespiti ve/veya değerlendirme çalışmalarına (Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme/Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı, Paydaş Katılım Planı vb.) ilişkin deneyim sahibi olmak.
 • Tercihen Dünya Bankası veya diğer uluslararası bir finansal kuruluş tarafından finanse edilen işlerde deneyim sahibi olmak.
 • İş tanımında belirtilen hizmetleri yerine getirebilecek idari ve mali kapasiteye sahip olmak.
 • İş tanımında belirtilen görevlerin gerçekleştirilmesi için kilit uzmanların hazır bulunacağını beyan etmek.

İlgi beyanı dosyalarının en geç 17 Ocak 2024 tarihinde, saat 15.00’e kadar, Proje Direktörü Esra Turan Tombak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Dış Yatırımlar Daire Başkanlığı, Mustafa Kemal Mahallesi, 2082. Cadde, No: 52, 06510, Çankaya, Ankara adresine şahsen teslim edilmesi ya da epostayla veya kurye ile iletilmesi gerekiyor.

 
 

 

 

Leave a Comment

Cart

No products in the cart.

Create your account